Úvod > Autoškola > Ceník Motocykly 2023

Ceník motocykly 2023

Vážení klienti, od 20.2.2016 je třeba uvažovat nad výcvikem pro získání řidičského oprávnění úplně jiným způsobem než doposud. Protože se snažíme být vůči našim klientům co nejvíce transparentní, tak neukazujeme jednu celkovou cenu, která je nic neříkající a hlavně netransparentní, ale níže Vám popíšeme detailně všechny etapy výcviku skupiny A, včetně jednotkových cen za každou etapu výcviku.
.
.
Číslo etapy Etapa výcviku počet hodin

cena

(1/hod.)

orientační mezisoučet
Co Vás naučíme?
(stručný popis obsahu etapy výcviku)
1 Zápisné do AŠ x x 2 000 Kč přihlášení do výcviku, tvorba a tisk dokumentace, platba za elektronický systém, přihlášení ke zkouškám, komunikace, atd)

Teorie

9 100 Kč 900 Kč

9 hodin teoretické přípravy na učebně, z teorie vše vychází!!!


MOTOtrenažer 1 400 Kč 400 Kč 2 hodiny přípravy žáka na mototrenažeru, ovládání řídítek, řazení, brzdění, ovládání stroje, rozjezdy, manévrování, úkony

Cvičiště 2 600 kč 1 200 Kč seznámení s motocyklem, kontrola moto, rozjezdy, zastavení na určitém místě, udržení stability při pomalé rychlosti, poloha nohou na stupačkách, směr pohledu při jízdě,…
12 4 500 Kč

orientační cena za 1 etapu

 • Etapa číslo 1 zahrnuje veškeré administrativní úkony při přihlášení do autoškoly, v první části výuku teoretické přípravy, která se kombinuje s dvěma hodinami výuky na trenažeru. Pokud žák společně s učitelem praktického výcviku po výuce na trenažeru vyhodnotí, že žák zvládnul dostatečně ovládání motocyklu,  je možné postoupit na cvičiště, kde se již začne s tréninkem na skutečném motocyklu.
 • Žák musí dostatečně zvládnout praktické ovládání motocyklu, tak aby mohl postoupit do etapy č. 2. Vše konzultuje a diskutuje se svými učitelem praktického výcviku. V případě, že mu 4 hodiny praktického výcviku (trenažer + cvičiště) nedostačují, před postoupením do další etapy si objednává  individuálně další hodiny praktického výcviku etapy č. 1 (cena je tedy ušita každému žákovi detailně "na míru" dle jeho schopností...)
 • ŽÁK JEZDÍ S UČITELEM SPOLEČNĚ NA JEDNOM MOTOCYKLU S DRUHÝM OVLÁDÁNÍ
.
.
.
Číslo etapy Etapa výcviku počet hodin

cena

(1/hod.)

orientační mezisoučet
Co Vás naučíme?
(stručný popis obsahu etapy výcviku)
2 1 FÁZE JÍZDY V PROVOZU 2 600 Kč 1 200 Kč jízda v mírném provozu s učitelem za zády s motocyklem s dvojím ovládáním; jízda vyšší rychlostí, vedení motocyklu při jízdě na komunikaci, směr pohledu (dívám se, kam jedu), dodržování pravidel provozu, jízda křižovatkou, odbočování najíždění na komunikaci, objíždění překážky - důraz na sledování provozu kolem sebe, včasné používání směrových světel, dodržování zásad bezpečné jízdy, sledování dopravních značek

2 FÁZE JÍZDY V PROVOZU

2 600 Kč 1 200 Kč

jízda v provozu s učitelem za zády s motocyklem s dvojím ovládáním; jízda v silnějším provozu, především ve městě při dodržování pravidel provozu, jízda křižovatkou za silného provozu, rúzné druhy křižovatek (řízené, neřízené, přednost zprava), ohleduplnost k chodcům a ostatním účastníkům provozu, ..


Samostatné úkony na cvičišti 4 600 Kč 2400 Kč příprava pro povinné úkony na cvičišti pro 1 etapu zkoušky - vedení motocyklu bez pohonu, pomalá jízda v koridoru, Stop & Go, pomalý slalom, otočení ve tvaru U,  úkony brzdění, vyhýbací manévr, jízda ve tvaru "8",  rychlý slalom,

3 FÁZE JÍZDY V PROVOZU 2 600 kč 1 200 Kč jízda v provozu s učitelem za zády s motocyklem s dvojím ovládáním - defenzivní a bezpečná jízda za různých podmínek provozu, jízda v obci i mimo obec při využití maximálních povolených rychlostních limitů, najíždění na dálníci a výjezd z dálnice, jízda po dálnici s využitím povolených rychlostních limitů, sledování provozu kolem sebe, dosažení plné samostatnosti potřebné k samostatné na motocyklu v další etapě...
10 6 000 Kč orientační cena za 2 etapu
 • Etapa číslo 2 v první a druhé fázi připravuje žáka s stále učitelem za zády na společném motocyklu na zvládnutí samostatné jízdy na motocyklu...
 • Žák musí zvládnout dostatečně každou část etapy č. 2, tak aby mohl postoupit do etapy číslo 3. Vše konzultuje a diskutuje se svými učitelem praktického výcviku. V případě, že mu objednané hodiny nestačí, objednává si další  hodiny z etapy č. 2 po dohodě se svým učitelem. (cena je tedy ušita každému žákovi detailně "na míru" dle jeho schopností...)
 • ŽÁK JIŽ ZAČÍNÁ SAMOSTATNĚ JEZDIT NA MOTOCYKLU A TRÉNOVAT NA CVIČIŠTI POVINNÉ ÚKONY PRO 1 ETAPU ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY...
.
.
.
Číslo etapy Etapa výcviku počet hodin

cena

(za 1/hodinu)

orientační mezisoučet
Co Vás naučíme?
(stručný popis obsahu etapy výcviku)
3 Samostatná jízda na motocyklu 4 1 000 Kč 4 000 Kč samostatná jízda, učitel sleduje na druhém motocyklu; nejprve v mírném provozu, potom ve městě. Cílem je dosažení plné samostatnosti

simulace závěrečné zkoušky

2 800 1 600 Kč

simulace kompletní závěrečné zkoušky na cvičišti i v provozu (vše již samostatně, použití auta jako doprovodného vozidla)


Závěrečná zkouška 1.etapa 1 600 Kč 600 Kč první část závěrečné zkoušky na cvičné ploše, žák musí předvést při samostatné jízdě na motocyklu cvičné úkony pro 1 etapu zkoušky - vedení motocyklu bez pohonu, pomalá jízda v koridoru, Stop & Go, pomalý slalom, otočení ve tvaru U,  úkony brzdění, vyhýbací manévr, jízda ve tvaru "8",  rychlý slalom,

Závěrečná zkouška 2.etapa 1 1 100 Kč 1 100 Kč žák při samostatné jízdě na motocyklu je doprovázen výcvikovým vozidlem autoškoly ve kterém sedí i zkušební komisař a vyhodnocuje splnění požadovaných úkonů...
8 7 300 Kč orientační cena za 3 etapu
 • Etapa číslo 3 musí bezpodmínečně navazovat až na zdárně zvládnuté etapy číslo 1 a 2. Žáka je též možné samostatně pustit na motocykl nejprve po zvládnutí teoretické přípravy (ověřeno závěrečným testem).
 • Žák musí dostatečně samostatnou jízdu i simulaci závěrečné zkoušky. Vše konzultuje a diskutuje se svými učitelem praktického výcviku. V případě, že mu objednané hodiny samostatné jízdy nestačí, objednává si další  hodiny samostatné jízdy po dohodě se svým učitelem. (cena je tedy ušita každému žákovi detailně "na míru" dle jeho schopností...)
 
 • 20120228040447_17.jpg
 • 20120228040503_19.jpg
 • 20120228040507_20.jpg
 • 20130715115132_24.jpg
 • 20130715115159_25.jpg
 • 20130715115213_26.jpg
 • 20130715115223_27.jpg
 • 20130715115233_28.jpg
 • 20130715115315_29.jpg
 • 20130715115327_30.jpg
 • 20130715115336_31.jpg
 • 20130715115353_32.jpg
 • 20130715115438_33.jpg
 • 20140113053021_35.jpg
  Desta
 • 20140113053038_36.jpg
  Desta
 • proxima
  zetor proxima
 • 20180821045623_38.jpg
  arway
 • 20180821045634_39.jpg
 • 20180821045643_40.jpg