Úvod > Autoškola > Osnova teorie

Osnova teorie

Teorie_autoskola

1. Provoz na pozemních komunikacích (výňatek zák. č. 361/2000 Sb.)

 • vymezení základních pojmů
 • povinnosti řidiče
 • povinnosti přepravované osoby
 • dopravní značky
 • směr a způsob jízdy
 • řízení provozu na pozemních komunikacích
 • předjíždění, otáčení a couvání
 • překážka provozu na pozemních komunikacích
 • další paragrafy zákona...

2. Podmínky provozu vozidel

 • podmínky provozu vozidel (zákon č. 56/2001 Sb.)
 • pohonné hmoty (zákon č. 311/2006 Sb.)
 • technické podmínky provozu vozidel (vyhláška 341/2002 Sb.)
 • registrace vozidel (vyhláška č. 243/2001 Sb.)

3. Dopravní situace

 • řešení dopravních situací pomocí videoprezentace, PC techniky

4. Zásady bezpečné jízdy

 • brzdná dráha vozidel
 • bezpečná vzdálenost mezi vozidly
 • aquaplaning
 • defenzivní jízda
 • adheze - přilnavost
 • AETR - pracovní doba řidiče

5. Zdravotní příprava

 • účastník dopravní nehody
 • bezvědomí, poruchy dýchání, krvácení

6. Ovládání a údržba vozidla

 • seznámení s vozidlem a jeho ovládacími prvky
 • základní kontrola vozidla před jízdou, během jízdy a po jízdě
 • technická specifi kace vozidla

7. Opakování a přezkoušení

 • využití počítačové techniky a programů www.etesty.cz a Autoškola pohodlně!

(Toto je obecný náčrt teoretické výuky pro získání řidičského oprávnění, samotná výuka se řídí platnými zákony a vyhláškami a je rozšířen o letité zkušeností pracovníků společnosti Horčička s. r. o.)
 
 • 20120228040447_17.jpg
 • 20120228040503_19.jpg
 • 20120228040507_20.jpg
 • 20130715115132_24.jpg
 • 20130715115159_25.jpg
 • 20130715115213_26.jpg
 • 20130715115223_27.jpg
 • 20130715115233_28.jpg
 • 20130715115315_29.jpg
 • 20130715115327_30.jpg
 • 20130715115336_31.jpg
 • 20130715115353_32.jpg
 • 20130715115438_33.jpg
 • 20140113053021_35.jpg
  Desta
 • 20140113053038_36.jpg
  Desta
 • proxima
  zetor proxima
 • 20180821045623_38.jpg
  arway
 • 20180821045634_39.jpg
 • 20180821045643_40.jpg