Úvod > Vrácení ŘP > Zákaz řízení

Zákaz řízení

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok.Dále musíte prokázat zdravotní způsobilost.

Musíte absolvovat cvičné jízdy?
Nemusíte, postačuje samotné přezkoušení. Vzhledem k náročnosti přezkoušení požadujeme u každé skupiny alespoň jednu cvičnou jízdu.

Kdy můžete přezkoušení absolvovat?
Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat až poté, kdy Vám skončil zákaz činnosti. V případě, kdy Vám byl zbytek zákazu po polovině trestu prominut, můžete začít až poté, kdy nabylo příslušné rozhodnutí právní moci !

Jaké dokumenty potřebujete?

 • rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zákazu činnosti
 • v případě prominutí zbytku trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení
 • výpis z karty řidiče
 • žádost do autoškoly
 • posudek o zdravotní způsobilosti


Jaký je rozsah přezkoušení?
Je to podobné jako závěrečná zkouška v autoškole:
1. test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a první pomoci
2. ovládání a údržba vozidla (ke každé skupině o kterou žádáte)
3. praktická jízda (na vozidle každé skupiny o kterou žádáte)
Podrobnosti Vám sdělíme při Vaší návštěvě v autoškole.

Kolikrát můžete přezkoušení opakovat?
Máte možnost dvou opravných zkoušek. Pokud některou část zkoušky neuděláte ani napotřetí, musíte před dalším pokusem zkoušky z daného předmětu absolvovat nový výcvik v autoškole.


(pro další informace a přihlášení kontakujte jednotlivé vedoucí poboček, dle Vašeho bydliště)

 
 • 20120228040447_17.jpg
 • 20120228040503_19.jpg
 • 20120228040507_20.jpg
 • 20130715115132_24.jpg
 • 20130715115159_25.jpg
 • 20130715115213_26.jpg
 • 20130715115223_27.jpg
 • 20130715115233_28.jpg
 • 20130715115315_29.jpg
 • 20130715115327_30.jpg
 • 20130715115336_31.jpg
 • 20130715115353_32.jpg
 • 20130715115438_33.jpg
 • 20140113053021_35.jpg
  Desta
 • 20140113053038_36.jpg
  Desta
 • proxima
  zetor proxima
 • 20180821045623_38.jpg
  arway
 • 20180821045634_39.jpg
 • 20180821045643_40.jpg